Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

       

ันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ชั้น2) ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมหารือและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในพื้นที่  ทั้งในส่วนของการติดตามความเคลื่อนไหวและการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่  เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและเกิดประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างสูงสุด  โดยมี นายวิทยา เขียวรอด  นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุม
...............................
ภาพ//ข่าว// ญาดากุล


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  23-06-2020 12:57:08
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช