Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปลัดเทศบาล ประชุมหัวหน้าส่วน เกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปลัดเทศบาล ประชุมหัวหน้าส่วน เกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       

วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ประชุมหัวหน้าส่วน เกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้รวบรวมสรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จึงประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  23-06-2020 15:51:49
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช