Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

การการประเมิน Clip การสอนของครูสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การการประเมิน Clip การสอนของครูสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพุธ ที่ 24  มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น.   ห้องประชุมสำนักการศึกษาชั้น 4 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต  มนูญผล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการการประเมิน Clip การสอนของครูสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการการประเมิน โดยพิจารณาผ่าน Clip นำเสนอการเรียน การสอน จากตัวแทนคณะครู

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  24-06-2020 15:12:44
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช