Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมประชาคม เรื่องการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในโครงการจัดรูปที่ดิน
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมประชาคม เรื่องการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในโครงการจัดรูปที่ดิน

       

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมประชาคม เรื่องการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง (ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์)-ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  26-06-2020 11:16:41
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช