Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2563
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2563

       

วันอังคาร  ที่ 30  มิถุนายน 2563  เวลา  08.30 น   ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2563   ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  2 เมษายน 2563   ณ  วัดพระพรหม  ตำบลนาพรุ  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน นำแนวคิดที่สอดแทรกด้วยหลักธรรมจากมหาชาติเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
     ในการนี้ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   ได้ร่วมเป็นประธานจุดเทียนบูชากัณฑ์เทศน์ ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย  
................................................
ภาพ//ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  30-06-2020 13:25:25
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช