Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายครรชิต  มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  พร้อมตรวจความเรียบร้อย ในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนต้องมีการเว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียน ตามรูปแบบ การเรียนการสอนใหม่ แบบ New Normal

ภาพ/ไกรสิทธิ์

ข่าว /แสงจันทร์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  02-07-2020 14:16:01
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช