Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายพิมล พูลพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมพิจารณาเครื่องชี้เศรษฐกิจและร่างรายงานประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563 ณ เดือนมิถุนายน 2563
นายพิมล พูลพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมพิจารณาเครื่องชี้เศรษฐกิจและร่างรายงานประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563 ณเดือนมิถุนายน 2563

       

วันพฤหัสบดี  ที่ 2  กรกฎาคม  2563  เวลา  09.30  น  ณ ห้องอัมพาพันธ์แกรนด์  โรงแรมปุระนคร  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  นายพิมล พูลพิพัฒน์  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมพิจารณาเครื่องชี้เศรษฐกิจและร่างรายงานประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563   ณ  เดือนมิถุนายน 2563  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม และ มีนายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นประธานการประชุม

            .....................................................................................

ภาพ//ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  02-07-2020 15:35:36
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช