Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19

       

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 11.00 น.   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สู้ภัยโควิด-19 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ วิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 
ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เป็นการสร้างความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สู้ภัยโควิด-19 ให้กับ คณะครู  นักเรียน  บุคลากร ผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน
สำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านอนามัย ที่มีความจำเป็น สำหรับการเรียนการสอน ในชีวิตวิถีใหม่ New Normal  ของคณะครู  นักเรียน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
……………………
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  03-07-2020 16:41:10
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช