Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องเทอร์โมสแกน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องเทอร์โมสแกน

       

วันพุธ ที่8 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.45 -10.45 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องเทอร์โมสแกน สำหรับคัดกรองแบบอัตโนมัติ (ชนิดกล้องตรวจจับความร้อนด้วยระบบอินฟาเรด) ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลฯ ได้มอบเครื่องเทอร์โมสแกนให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ,โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก , และโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เพื่อตรวจวัดไข้ และตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัยของทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษา ต้องการให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
.............................
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  08-07-2020 14:40:59
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช