Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนประตูลอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีธรรมราช และโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนประตูลอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีธรรมราช และโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

       

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายครรชิต  มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนประตูลอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีธรรมราช และโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ พร้อมสำรวจ  สื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ด้านในต่างๆ และตรวจความเรียบร้อย ในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ตามรูปแบบ การเรียนการสอนในชีวิตวิถีใหม่ แบบ New Normal 
ภาพ/ข่าว /แสงจันทร์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  13-07-2020 15:39:47
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช