Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อม นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมรับฟัง โครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อม นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมรับฟัง โครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย

       

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฎิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อม นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมรับฟัง โครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย จึงเห็นว่าพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทุนทางวัฒนธรรม ทรัพย์สิน และบุคลากรที่พร้อมจะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองขึ้น โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  13-07-2020 16:34:30
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช