Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

       

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการชุมชนเคหะเอื้ออาทร-สะพานยาว  เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ป้องกัน และสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ด้วยตนเอง

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  13-07-2020 16:38:51
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช