Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

       

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณคลองคูพาย ซอย สท.ธำรงค์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณคลองคูพาย ซอย สท.ธำรงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  17-07-2020 12:05:25
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช