Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

       

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่สุ่มเสี่ยง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับมาตรการตรวจคัดกรองเพื่อการเฝ้าระวัง และการควบคุมโรค และการใช้เครื่องมือในการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายอย่างถูกวิธี

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  17-07-2020 12:06:57
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช