Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิด การเสวนา สภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิด การเสวนา สภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

       

วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิด การเสวนา สภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในเรื่อง ความต้องการของนักเรียน ในด้านการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่และการประเมินผลสมรรถนะของนักเรียน 3 ด้าน คือ ด้านความดี ด้านความรู้ และด้านด้านทักษะชีวิต โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนจาก 6 โรงเรียน เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  17-07-2020 12:07:52
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช