Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

       

 วันเสาร์    ที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563   เวลา   09.30   น.  ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้   นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน      ณ  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช   โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี


.................................................................................................................................................
ภาพ//ข่าว// ญาดากุล


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  18-07-2020 14:45:32
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช