Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

       

วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานกีฬาชุมชนเคหะแห่งชาตินครศรีธรรมราช เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธิเปิดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เพื่อเชื่อมความสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมให้เด็กและเยาว์ชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  20-07-2020 14:48:48
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช