Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4

       

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  20-07-2020 14:49:53
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช