Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การขุดคลองไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าโลกแหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวระดับโลก”
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การขุดคลองไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าโลกแหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวระดับโลก”

       

วันอังคาร    ที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563   เวลา   09.00   น.  ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้   นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การขุดคลองไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าโลกแหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวระดับโลก”  ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย มี นาย ช โชคชัย คำแหง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยน และซักถามประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการขุดคลองไทย ในการรวบรวมประเด็นสำคัญและข้อสรุปความคิดเห็นของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
.                                              .......................... ..................................................
ภาพ//ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  21-07-2020 14:59:41
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช