Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการติดตั้งกล้องเทอร์โมสแกนสำหรับคัดกรอง ณ บริเวณ ประตู เข้า- ออก สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการติดตั้งกล้องเทอร์โมสแกนสำหรับคัดกรอง ณ บริเวณ ประตู เข้า- ออก สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19  โดยการติดตั้งกล้องเทอร์โมสแกนสำหรับคัดกรอง  ณ บริเวณ ประตู เข้า- ออก สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19  โดยการติดตั้งกล้องเทอร์โมสแกนสำหรับคัดกรองแบบอัตโนมัติ ตรวจจับความร้อนด้วยระบบอินฟาเรด สามารถวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสตัว  ณ บริเวณ ประตู เข้า- ออก สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยผู้ที่มาใช้บริการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า  ก่อนที่จะวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยกล้องเทอร์โมสแกนสำหรับคัดกรองแบบอัตโนมัติ  มิฉะนั้นเครื่องวัดอุณหภูมิดังกล่าวจะไม่อ่านค่าและไม่สามารถเข้าไปใช้บริการภายในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้
 ทั้งนี้ ประตูทางเข้า- ออก ดังกล่าวมีบริการเจลแอลกอฮอร์ล้างมือบริการ ให้แก่ประชาชนฟรี โดยทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังยืนหยัดเข้มงวดกับมาตรการคัดกรอง  การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19  ในเบื้องต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 075-342880-2 ต่อ 110
............................................................
ภาพ//ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน/ฐิตินันท์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  21-07-2020 15:06:07
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช