Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 61
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 61

       

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 61 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  22-07-2020 09:11:26
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช