Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

การจัดสัมมนาทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP)
การจัดสัมมนาทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP)

       

วันพุธ   ที่ 22 กรกฎาคม  2563  เวลา  10.00 น   ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายครรชิต  มนูญผล   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2  ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูฝึกสอน ของทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

            ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บริษัททรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลล์จำกัด นำโดย คุณกัลยา ดิษยาโภคินกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัททรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลล์จำกัด สาขานครศรีธรรมราช สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้การใช้สื่อออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น

ซึ่งวัตถุประสงค์การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ ต่อไป
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  22-07-2020 15:25:53
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช