Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

       

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ มัสยิดนูรุลมูบีน ชุมชนหลังพระธาตุ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ป้องกัน และสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ด้วยตนเอง

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  23-07-2020 15:52:43
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช