Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ.2561-2565)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ.2561-2565)

       

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

 

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  29-07-2020 11:32:18
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช