Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

       

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  29-07-2020 11:35:35
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช