Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ในโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของเด็กนักเรียน
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ในโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของเด็กนักเรียน

       

วัน พุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ในโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของเด็กนักเรียน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  29-07-2020 13:38:58
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช