Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  29-07-2020 16:17:56
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช