Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.) ครั้งที่ 7/2563
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.) ครั้งที่ 7/2563

       

วันพฤหัสบดี   ที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  15.00 น.   ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์   บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.) ครั้งที่ 7/2563   ณ  ห้องประชุมศรีวิชัย  ชั้น 5  (ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช)   พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยมี นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม
                                     

                                                       .......................................................
ข่าว//ภาพ//ญาดากุล


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  30-07-2020 17:07:21
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช