Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พิธีเปิดการจัดอบรมทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3
พิธีเปิดการจัดอบรมทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3

       
วันศุกร์ ที่ 31 กรกฏคม 2563 เวลา 13.00 น ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการจัดอบรมทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูฝึกสอน ของทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอคลิปเนื้อหาการเรียน การสอนออนไลน์จากการอบรม ในครั้งที่1-2 ที่ผ่านมา พร้อมประกวดคลิปจากผู้ผ่านเกณฑ์ เข้ารับรางวัล โดยรางวัลสนับสนุนจาก บริษัททรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลล์จำกัด   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  31-07-2020 15:50:55
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช