Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ พนักงานโอนย้าย มาจาก เทศบาลตำบลสิเกา จังหวัดตรัง และ เทศบาลตำบลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ พนักงานโอนย้าย มาจาก เทศบาลตำบลสิเกา จังหวัดตรัง และ เทศบาลตำบลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ นายพันธ์ศักดิ์ ชุมคช มาจาก เทศบาลตำบลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง และ นายธีรนันต์ เมืองดิษฐ์ มาจาก เทศบาลตำบล เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  04-08-2020 11:41:40
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช