Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563

       

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00  น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563 โดยมีการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำ หลักเกณฑ์การให้เช่า การต่อสัญญาเช่า ระยะเวลาในการเช่า พื้นที่การสร้างร้านค้าบริเวณสนามฟุตซอล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนประตูลอด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  03-08-2020 16:21:29
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช