Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีพราหมณ์บวงสรวงหลักเมืองนครศรีธรรมราช
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีพราหมณ์บวงสรวงหลักเมืองนครศรีธรรมราช

       

วันอังคาร ที่4 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.09 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีพรหมณ์บวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 
เทศบาลจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อร่วมประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีเสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม ในงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 -5 สิงหาคม 2563
จากนั้น ผูกผ้าเสาจตุรทิศในศาลหลักเมือง และวางพวงมาลัยบนพาน โปรยดอกไม้บนเครื่องสังเวย โดยหลังเสร็จพิธีมีพุทธศาสนิกชนนำผลไม้และเครื่องสังเวยที่บูชาไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
......................................
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  04-08-2020 13:14:13
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช