Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

การจัดอบรมทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
การจัดอบรมทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4

       

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม  2563  เวลา 13.00 น   ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ นายครรชิต  มนูญผล   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานเปิดการจัดอบรมทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4

 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูฝึกสอน ของทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอคลิปเนื้อหาการเรียน การสอนออนไลน์จากการอบรม ในครั้งที่1-3 ที่ผ่านมา

 

ภาพข่าว/แสงจันทร์

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  05-08-2020 16:15:23
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช