Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันพฤหัสบดี  ที่ 6 สิงหาคม  2563  เวลา 09.19  น    นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี โกวิทย์  เหมทานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ พนักงาน บุคลากรโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   เพื่อความเป็นสิริมงคล และเจริญก้าวหน้าในการทำงานยิ่งขึ้นไป

..........................................

ภาพ//ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  06-08-2020 11:20:16
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช