Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2563 ) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2563 ) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2563 )  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563   ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีวัตถุประสงค์   เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ให้เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ

โดยทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รวบรวมของเสียอันตรายเพื่อนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมขนส่งของเสียอันตราย จากชุมชน ประจำปี 2563   ทั้งหมด 9 ถังขยะสีแดง น้ำหนักรวม 195.4 กิโลกรัม

 

                           ..........................................................

ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  06-08-2020 16:28:51
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช