Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวันรพี วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวันรพี วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

       

วันศุกร์ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.30-10.00 น. ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีโกวิทย์ เหมทานนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประกอบพิธีการจัดกิจกรรมวันรพี 2563 และวางพวงมาลา ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวันรพี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ โดยได้ถือเอาวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันรพี

.................................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  07-08-2020 10:32:10
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช