Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีงานทำบุญประจำปี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ครบรอบ 101 ปี
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีงานทำบุญประจำปี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ครบรอบ 101 ปี

       

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีงานทำบุญประจำปี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ครบรอบ 101 ปี

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  10-08-2020 14:43:25
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช