Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการจ่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการจ่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการจ่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี  พ.ศ. 2563  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กำหนดการจ่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี  พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563  โดยชำระได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันเสาร์  09.00 -15.00 น.

            ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  สำนักการคลัง -เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์  075-342880 , 075-345540-1  ต่อ 113   

...............................................................................................

ภาพ//ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

 

 

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  11-08-2020 11:39:05
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช