Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่บริเวณหน้าป้ายสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 ( ทุ่งท่าลาด)
นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่บริเวณหน้าป้ายสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 ( ทุ่งท่าลาด)

       

                 วันพุธ  ที่  12 สิงหาคม  พ.ศ. 2563   เวลา   09.00 น.  ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้   นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  ทำความสะอาด ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่บริเวณหน้าป้ายสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 ( ทุ่งท่าลาด) ให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักดิ์ราช 2563 เพื่อเป็นการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

....................................................................................................
ภาพ//ข่าว//ญาดากุล


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  12-08-2020 10:42:34
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช