Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563

       

วันอังคาร ที่8 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โดยในที่ประชุมนายกเทศมนตรีฯ ได้สรุปผลการประชุมงานประเพณีบุญสาทรเดือนสิบที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับผิดชอบแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  08-09-2020 17:00:43
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช