Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสามล้อพ่วงท้าย ในวันเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563
นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสามล้อพ่วงท้าย ในวันเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563

       

วันศุกร์  ที่ 11  กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าสวนพระเงิน  ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายชาคร ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสามล้อพ่วงท้าย  ในวันเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 โดย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ  เส้นทางการแข่งขัน ถนนราชดำเนิน จากบริเวณถนนคนเดินหน้าสวนพระเงิน ถึงเส้นชัย บริเวณหน้าสวนสัตว์เปิด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 (ทุ่งท่าลาด)โดยมีนักกีฬาทั้งหมด 3 รุ่น คือ 

 1.รุ่นอายุ 45-59 ปี  จำนวน  6 คัน      2.รุ่นอายุ 60-70 ปี    จำนวน 6 คัน  และ 3.รุ่นอายุ 71 ปีขึ้นไป  จำนวน 10 คัน  รวมสามล้อพ่วงท้ายที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น  22  คัน   สำหรับการแข่งขันดังกล่าวถือเป็นสัญลักษณ์เปิดงานบุญสารทเดือนสิบ และส่งเสริมรักษาประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป

...........................................................................

ข่าว//ญาดากุล      ภาพ//แสงจันทร์
ตรวจทาน// ฐิตินันท์

 

 


ไฟล์ที่แนบมาด้วย


   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  11-09-2020 14:59:49
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช