Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

       

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้  นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อนำไปเป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ต่อไป
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  11-09-2020 15:22:13
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช