Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 2 ( คลองจิหลาด ) เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 2 ( คลองจิหลาด ) เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

       

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.20 น. ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้  นายครรชิต มนูญผล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 2 ( คลองจิหลาด ) เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  ที่เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ การเรียนการสอน  ของโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  11-09-2020 16:49:59
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช