Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

       

วันศุกร์ ที่11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา19.30น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต คณะกรรมการชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในงานดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆนักแสดงแต่ละชุมชน โดยการจัดเวทีชุมชนเทศบาลนครฯ เพื่อต้องการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชน  เกิดความรักความสามัคคี พร้อมทั้งผลักดันให้เด็ก เยาวชน และน้องๆ มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญมากประเพณีหนึ่งของเมืองนคร

ทั้งนี้บรรยากาศการแสดงบนเวที เป็นไปอย่างสนุกสนาน มีทั้งความน่ารัก และเรียกเสียงหัวเราะได้มากจากการแสดงของเด็กๆและเยาวชน ทั้ง7 ชุมชน ได้แก่ การแสดงชุมชนศาลามีชัย การแสดงชุมชนลูกแม่อ่างทอง การแสดงชุมชนกรแก้ว การแสดงชุมชนคูขวางท่าวังเขต2 การแสดงชุมชนสันติธรรม การแสดงชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคก

นอกจากนี้เวทีชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดให้มีการแสดงทุกวันตั้งแต่วันที่11-20 กันยายน 2563 หน้าสวนนก สวนสัตว์เปิดท่าลาด ได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

……………

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  11-09-2020 21:41:50
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช