Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

       

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  14-09-2020 15:11:32
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช