Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองประจำปีการศึกษา 2563
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองประจำปีการศึกษา 2563

       

วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดอบรมให้ความรู้ในวัน เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณโรงเรียน อบจ บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ต

                                      

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  14-09-2020 15:13:27
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช