Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป

       

วันเสาร์ ที่ 12 กันนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ วัดสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายสรพงษ์ คงสำราญ สมาชิกสภาเทศบาล นางอรนงค์ ชูลำภู ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตราวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  14-09-2020 15:17:05
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช