Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมโครงการชุมชนปลอดภัย มีพัฒนาการสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในผู้สูงอายุ
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมโครงการชุมชนปลอดภัย มีพัฒนาการสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในผู้สูงอายุ

       

วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 09:30 น. ณ ชุมชนราชนิคม และชุมชนนิยมสุข อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ร่วมโครงการชุมชนปลอดภัย มีพัฒนาการสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในผู้สูงอายุ

                                         

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตราวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  14-09-2020 15:18:41
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช