Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาสามล้อพ่วงท้ายประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา และเป็นการอนุรักษ์วิถีสามล้อโบราณของจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาสามล้อพ่วงท้ายประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา และเป็นการอนุรักษ์วิถีสามล้อโบราณของจังหวัดนครศรีธรรมราช

       

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาสามล้อพ่วงท้ายประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา และเป็นการอนุรักษ์วิถีสามล้อโบราณของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังนี้

1.รุ่นอายุ 45-59 ปี จำนวน 3 รางวัล

2.รุ่นอายุ 60-69 ปี จำนวน 3 รางวัล

3.รุ่นอายุ 70 ปี ขึ้นไป จำนวน 3 รางวัล

 -รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ข้าวสาร 1 ถุง

-รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  เงินสด 2,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ข้าวสาร 1 ถุง

-รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 เงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ข้าวสาร 1 ถุง.      

ผลการแข่งขันจักยาน สามล้อพ่วงท้าย ประจำปี 2563 ได้แก่

1.รุ่นอายุ 45-59 ปี

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ นายสมรักษ์ เจ๊ะสมันเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ข้าวสาร 1 ถุง

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ นายบัญหาร ช่วยแหลือ เงินสด 2,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ข้าวสาร 1 ถุง

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นายฉัตรชัย โยธากุล เงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ข้าวสาร 1 ถุง.      

2.รุ่นอายุ 60-70 ปี

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายประกาศ ตรงต่อภาส เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ข้าวสาร 1 ถุง

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายสมศักดิ์ โพธิ์น้อย เงินสด 2,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ข้าวสาร 1 ถุง

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นายสุชล สิงตรีพงษ์ เงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ข้าวสาร 1 ถุง.      

3.รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ไชยรงค์ กาบแก้ว เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ข้าวสาร 1 ถุง

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายชุมพล สุปรานนท์ เงินสด 2,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ข้าวสาร 1 ถุง

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นายวิเชียร ภักดิ์ษา เงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ข้าวสาร 1 ถุง.      

 

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  14-09-2020 15:21:37
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช