Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เวทีชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ พี่น้องชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เวทีชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ พี่น้องชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 19.30 น. ณ เวทีชุมชนเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เวทีชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ พี่น้องชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการแสดง การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ร้องเพลงรำวงเวียนครก การแข่งขันกินขนมเดือนสิบ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี 2563 

            สำหรับการจัดเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จัดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้วัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น  สร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  14-09-2020 15:30:20
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช